Özel Makine Alımı İhalesi 30 Temmuz 2020

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında desteklenen ve Uzunköprü Belediyesi tarafından uygulanmasına başlanmış olan FLOOD RESILIENCE adlı
ve CB005.2.11.113 No’lu proje kapsamında bölgedeki taşkınların önlenmesi konusunda özel çalışma makinaları alımı için ihale ilanı yayınlanmıştır.
İhale dosyasına ve değişiklik ilanlarına programın web sayfasından http://www.ipacbc-bgtr.eu ve belediyenin ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.
Teklifler için son başvuru tarihi 30/07/2020, 17:30’dur.
113 no’lu proje kapsamında  ekte bulunan düzeltme ve soru cevap belgeleri aşağıda sunulmuştur. 06.07.2020