DUYURULAR

2024 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Uzunköprü Belediye Başkanlığında boş bulunan ve sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

(1)İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü (01 Şubat 2024) itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(2)Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.
(3)Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz.
(4)Bir yerel yönetimin kadroları için diğer yerel yönetimlerin veya başka kurumların personeli başvuruda bulunamaz.
(5) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvurular incelenerek, unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumu gerekçesi ile bildirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Başvurular 29.01.2024 tarihinde başlayıp, 01.02.2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 01.02.2024 tarihinden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dilekçelerindeki bilgilerin doğruluğu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kontrol edilip tasdik edilecektir.

İlanen duyurulur.

1- ARANAN ŞARTLAR
2- BAŞVURU DİLEKÇESİ