Uzunköprü Belediyesi Kamu Standartları

YAPI RUHSAT BELGESİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç) 1 Gün
1- Dilekçe
2- Tapu
3- İmar Durumu
4- Aplikasyon Krokisi
5- Zemin Etüd Raporu
6- Mimari Proje + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
7- Statik Proje + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
8- Sıhhi Tesisat Projesi + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
9- Elektrik Projesi
10- Kalorifer+Asansör+Peyzaj Proje (yapılması gerekiyorsa)
11- Sığınak Projesi + Raporu (yapılması gerekiyorsa)
12- Vergi Borcu olmadığına dair yazı
13- Harç ve Ücretler

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)4 Saat
1- Tapu Kaydı
2- İnşaat Ruhsatı
3- Vergi Dairesi İlişiksiz yazısı
4- Vergi Dairesi Vergi Borcu yoktur yazısı
5- Cins Değişikliği Yazısı
6- SSK’dan ilişiksiz Belgesi
7- Sığınak Raporu
8- İş bitirme Tutanağı (Teknik Uyg.Sorumluları Raporu)
9- Harç ve Ücretler
10- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
11- İskân Dilekçesi

ÇAP
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Saat
1- Aplikasyon Krokisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Harç Makbuzu
4- Dilekçe

KUŞAT RUHSAT İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Kimlik Fotokopisi
2- ÇTV Kaydı
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4- 1 Adet Fotoğraf
5- Ustalık Belgesi
6- Kira Kontratı Fotokopisi
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR (4109 sayılı kanun) FAKİR AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Hafta
1- Dilekçe
2- Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi
3- SGK Kaydı
4- Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı
5- Askerlik Şubesi yazısı
6- Zabıta Müdürlüğü tahkikat yazısı
7- Sağlık Ocağı Raporu (fakir ailesi yardımı)

NİKAH İŞLEMLERİ
içerik

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)10 Dakika
1-Beyan
2-Fatura
3-Tahakkuk Makbuzu

GİDERLERİN ÖDENMESİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre evrak tanzim edildiğinde şartname hükümleri doğrultusunda ödeme yapılmaktadır.

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1-Beyanname

2. ve 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10 İtfaiye Raporu,
11- İşyeri karayolları kenarında açılacak ise Karayolları Geçiş İzin belgesi
12- Tehlikeli atıklar lisansı, emisyon ve deşarj iznine tabi ise gerekli belge

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Dilekçe
2- İzin Harcı Belgesi