İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 19

İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapuda ada:362 parsel:56 da bulunan taşınmaza “TARIM-HAYVANCILIK TESİS ALANI (Çeltik Kırma – İşleme Tesis Alanı)” olarak kullanılmak üzere imar planı yapılmış olup Belediye  Meclisinin 05.03.2024 tarih 19 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Hazırlanan imar planına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.