İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 20

DUYURUDUR

İlçemiz Kavak Mahallesi ada:1240 persel:1 ve 2 de “Terminal Alanı” olan İmar Planı “Toplu İşyerleri ve Kamyon Garajı” olarak imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarih 20 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Hazırlanan imar planına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.