İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 23

İlçemiz Habibhoca Mahallesi ada: 906 parsel:1 de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih 23 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.