İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

03.09.2019 tarih 61 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Habibhoca Mahallesi 896 ada 2 parsel ve 926 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlarda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planları Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 14.10.2019