İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 73

DUYURUDUR

İlçemiz Atatürk Mahallesi ada: 565 parsel: 1 de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih 73 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır.
Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.