İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 07

DUYURUDUR

İlçemiz Habib Hoca Mahallesi ada:363 parsel:21 de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dair Üretim Tesisi Alanı (GES)” kurmak için imar planı yapılmış olup Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 07 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.