İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

DUYURU

İlçemiz Demirtaş Mahallesi ada: 291 parsel: 11 de Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı’ nca yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği 20.05.2024 tarih 8490 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış ve 21.05.2024 tarih 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tadilata yapılacak itirazlar için; açılabilecek davaların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A maddesinde yer alan “… ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gündür”.
Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.