Uzunköprü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Ümit ESEN

İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
22200 Uzunköprü /  EDİRNE
Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1063 )
afetisleri@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

Afet İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi Uzunköprü ilçemizi ve halkımızı “TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) doğrultusunda, Afetlere Hazırlıklı ve Dayanıklı Kılmak” adına aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;
a) Uzunköprü Belediyesi sınırları içerisinde Sel ve Dere taşkınlarına karşı önlem almak, Deprem ve Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,
b) Deprem ve Afet Planı kapsamında, Uzunköprü Belediyesi’nin Afet ve Risk Yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için Edirne Valiliği, Edirne AFAD, Uzunköprü Kaymakamlığı, diğer ilçe belediyeleri, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
c) Kentsel risklerin belirlenmesi, sel ve su baskını ile afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında ilgili müdürlükler ve kamu kurumları ile çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
ç) Deprem ve afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, düzenletmek, afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak veya yaptırmak, Afet konusunda bölge halkını bilinçlendirici ve uyarıcı çeşitli aktiviteler organize etmek, ettirmek ve yayınlar hazırlamak/hazırlatmak,
d) Edirne Valiliği Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile koordineli çalışmak ve çalışmalara destek olacak verilerin üretimini sağlamak,
e) Edirne Valiliği Afet Yönetim Merkezi ve üst makamların vereceği emirler doğrultusunda çalışmalar yapmak,
f) Uzunköprü Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel, gönüllü, mesleki kuruluşlar arasında gerekli koordine ve işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını sağlamak,
g) Kamu kurum ve kuruluşları AFAD vb. birimler ile telefon, faks, internet görüntülü iletişim sağlanması yönünde gerekli çalışmalar yapmak, yapılan faaliyetler ile ilgili belediye birimleri ile bilgi paylaşımında bulunmak,
h) Afetlere hazırlık amaçlı araç, gereç ve teknolojik donanımları temin etmek, çalıştırmak,
ı) Görev alanı kapsamında yapılacak, danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihalelerle ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,
i) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerektiğinde konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak veya hizmet satın almak,
j) Faaliyet raporu ve bütçenin, müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,