Uzunköprü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Birim Müdürü – Mehmetali DOMATESÇİ

İLETİŞİM

 Cumhuriyet Mahallesi
 19 Mayıs Caddesi No:160
 Uzunköprü/EDİRNE
 insankaynaklariveegitimmudurlugu@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

 • Belediye Birimlerinden gelen, personel taleplerini alarak bu talepleri değerlendirmek.
 • İlgili mevzuatlar uyarınca memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ile yasalardaki oranlar kadar özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü personel istihdamını gerçekleştirmek.
 • Tüm çalışanların özlük dosyalarını hazırlayarak muhafazasını sağlamak.
 • Personelin atama, nakil, terfi, kademe, intibak, izin, rapor, mal beyanı vb. özlük işlemleri ile personel hareketlerine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Çalışanların mevcut durumları ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirmek ve ilgililere tebliğini yapmak.
 • Çalışanların mali, özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatı ve TİS’deki değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri uygulamak.
 • Vefat, istifa, emeklilik ve işten çıkarılma işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek.
 • Yeni işe başlayan personellerin Belediyeye ve işe uyum sağlayabilme sürecini başlatmak ve geliştirmek.
 • Çalışanların görevlendirildikleri süreçlerde yetkinlik ihtiyaçlarına göre, birimlerin taleplerini de göz önüne alarak eğitim programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek.
 • İşlerin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kariyer ve yedekleme planlarını yapmak ve gerçekleştirmek.
 • Çalışanların performanslarını değerlendirerek sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik faaliyetleri planlanmak ve gerçekleştirmek.
 • Çalışanların motivasyonunu yükseltmek amacıyla, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak (Kulüplerin kurulması, gezi vb.) ve gerçekleştirmek.
 • 5176 Sayılı Kanun gereği Belediyedeki Etik Kurul İşlemlerini yürütmek.
 • Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu ve Üniversitelerde okuyan öğrencilerin, talep ve kontenjana göre stajyer olarak istihdamlarını sağlamak.
 • Personelin; Hizmet Belgesi ve Yeşil Pasaport gibi taleplerini alarak gerekli işlemleri yapmak.
Birim Müdürü – Mehmetali DOMATESÇİ

İLETİŞİM

 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili – 119 ) – Faks: 0284 513 83 23
 malihizmetler@uzunkopru.bel.tr