İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

DUYURUDUR

İlçemiz Demirtaş Mahallesi ada: 291 parsel: 11 de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı’nca yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği 17.11.2023 tarih 7813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış ve 18.11.2023 tarih 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tadilata yapılacak itirazlar için; açılabilecek davaların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A maddesinde yer alan “…ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gündür”.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.