İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden-63

DUYURUDUR

İlçemiz Mescit Mahallesi ada: 178 parsel: 114 te “Tarımsal Amaçlı Üretim, Satış ve Depolama Alanı Emsal: 0,50” olarak imar plan revizyonu yapılmış olup Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih 63 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.