İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 172

DUYURUDUR

İlçemiz Atatürk Mahallesinde ada:1299 Parsel: 1-2-3-4-5 i kapsayan bölgede 22.11.2023 tarih 172 sayılı Belediye Encümen kararı gereği 3194 sayılı İmar kanunun 18. Maddesi imar uygulaması yapılmıştır. Uygulamaya ait dosya Belediye Encümeni’nin 03.05.2024 tarih 75 sayılı kararı ile onaylanmıştır

İmar uygulamasına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.