İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 58

İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapuda ada: 1516 Parsel: 3’ de bulunan taşınmaza “AKARYAKIT İSTASYONU” olarak kullanılmak üzere imar planı yapılmış olup Belediye Meclisinin 04.06.2024 tarih 58 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Hazırlanan imar planına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.