İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

İlçemiz tapuda MESCİT Mahallesi ada:1200 parsel:1 ve ada:1201 parsel:1 deki taşınmazları kapsayan bölgede, Belediyemizce 3194 sayılı İmar kanununun 18.Maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümenin 16.04.2020 tarih 88 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 20.05.2020