İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 4

İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi Ada:112 Parsel:1-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ve Ada:111 Parsel:1 ‘de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih 4 sayılı kararı ile Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.