İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – Yıkım İlanı

İlçemiz tapuda Demirtaş Mahallesi 251 ada 4 parselde Mehmet AKGÜL adına kayıtlı bulunan taşınmazdaki yapının tehlike arz ettiği 13.06.2019 tarihinde tespit edilmiş ancak Mehmet AKGÜL veya hissedarlarının adres tespiti yapılmadığından tebligat yapılamamıştır.

16.07.2020 tarih 162 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden; İlçemiz tapuda Demirtaş Mahallesi 251 ada 4 parselde Mehmet AKGÜL adına kayıtlı bulunan taşınmazdaki tehlike arz eden yapının ilanın; Belediyemiz internet sitesinde yapıldığı günden itibaren 30.günün sonunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yıkılacağı Mehmet AKGÜL veya hissedarlarına ilanen tebliğ olunur. 30.07.2020