Kamu Hizmet Standartları

Uzunköprü Belediye Başkanlığı
Hizmet Standartları Tablosu

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç) 1 Gün
1- Dilekçe
2- Tapu
3- İmar Durumu
4- Aplikasyon Krokisi
5- Zemin Etüd Raporu
6- Mimari Proje + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
7- Statik Proje + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
8- Sıhhi Tesisat Projesi + Teknik Uygulama Sorm.Belgesi
9- Elektrik Projesi
10- Kalorifer+Asansör+Peyzaj Proje (yapılması gerekiyorsa)
11- Sığınak Projesi + Raporu (yapılması gerekiyorsa)
12- Vergi Borcu olmadığına dair yazı
13- Harç ve Ücretler

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)4 Saat
1- Tapu Kaydı
2- İnşaat Ruhsatı
3- Vergi Dairesi İlişiksiz yazısı
4- Vergi Dairesi Vergi Borcu yoktur yazısı
5- Cins Değişikliği Yazısı
6- SSK’dan ilişiksiz Belgesi
7- Sığınak Raporu
8- İş bitirme Tutanağı (Teknik Uyg.Sorumluları Raporu)
9- Harç ve Ücretler
10- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
11- İskân Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Saat
1- Aplikasyon Krokisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Harç Makbuzu
4- Dilekçe

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Kimlik Fotokopisi
2- ÇTV Kaydı
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4- 1 Adet Fotoğraf
5- Ustalık Belgesi
6- Kira Kontratı Fotokopisi
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Hafta
1- Dilekçe
2- Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi
3- SGK Kaydı
4- Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı
5- Askerlik Şubesi yazısı
6- Zabıta Müdürlüğü tahkikat yazısı
7- Sağlık Ocağı Raporu (fakir ailesi yardımı)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)10 Dakika
1-Beyan
2-Fatura
3-Tahakkuk Makbuzu

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre evrak tanzim edildiğinde şartname hükümleri doğrultusunda ödeme yapılmaktadır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1-Beyanname

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10 İtfaiye Raporu,
11- İşyeri karayolları kenarında açılacak ise Karayolları Geçiş İzin belgesi
12- Tehlikeli atıklar lisansı, emisyon ve deşarj iznine tabi ise gerekli belge

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER – Hizmetin Tamamlanma Süresi (Engeç)1 Gün
1- Dilekçe
2- İzin Harcı Belgesi